Địa chỉ

246B Pasteur, P.8, Q. 3,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

84 8 38205956

Fax

84 8 38209248

Website

phalecaesar.com

Thông tin liên hệ / đặt hàng